WISKON tec bvba

Laatste nieuws

Vanaf 1 september 2018 is de importheffing die Europa oplegde voor Chinese panelen weg-gevallen, daardoor is de prijs van de zonne-panelen opnieuw gezakt. Nu het moment om een mooie installatie te plaatsen aan een mooie terugverdientijd.

Vacatures

HOOFDTECHNIEKER VOOR ZONNE-INSTALLATIES en AUTOMATISATIE

Wat is zonne-energie?

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Deze energie, samen met secundaire vormen zoals windenergie, getijdenenergie, waterkracht en biomassa vormt meer dan 99,9 % van alle hernieuwbare energie op Aarde.

Gebruik van zonne-energie

Met zonne-energie wordt tegenwoordig meestal bedoeld: de energie die mensen zelf met hun technologie opwekken direct vanuit van zonnestraling. Dit gebeurt op dit moment vooral op twee manieren:

  • De meest gebruikte toepassing is thermische zonne-energie waarbij zonlicht wordt omgezet in warmte. Dit gebeurt door zonneboilers (oftewel zonnecollectoren, -panelen).
  • Een andere manier om gebruik te maken van zonlicht is door middel van zonnepanelen met fotovoltaïsche cellen (ook wel PV-cellen genoemd). Die zetten het licht direct om in elektriciteit: zonnestroom.

 

Zonneenergie

 

opgelet voor schaduw!

Schaduw is ALTIJD slecht voor een PV-installatie!

pvinstallatie

Aansluitingsvoorbeeld

Hieronder zie je een voorbeeld van aansluiting.

aansluitingsvoorbeeld